Αξιοπιστία

Τα κρασιά παρουσιάζονται στους κριτές με τέτοια κωδικοποίηση στο ποτήρι δοκιμής, ώστε να  αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση για κάθε κρασί, που έχουν μπροστά στον υπολογιστή τους. Όλα τα κρασιά δοκιμάζονται τυφλά από τους κριτές.

Το μόνο στοιχείο που γνωρίζουν οι κριτές κατά τη δοκιμή των κρασιών είναι η κατηγορία στην οποία εκείνα ανήκουν, το αλκοόλ και η χρονιά. Καμιά άλλη πληροφορία δεν δίνεται στους κριτές, ώστε να μην υπάρχει καμιά πιθανή συσχέτιση του κριτή με κάποιο συγκεκριμένο κρασί ή οινοποιείο.

Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του 50GGW κανένα μέλος από την οργανωτική επιτροπή ή τους κριτές δεν διατηρεί εμπορική σχέση με οποιοδήποτε οινοποιείο. Σε οποιαδήποτε μεμονωμένη εξαίρεση κριτή, αυτός ή αυτή δεν θα αξιολογούν κρασιά από οινοποιείο που εμπορεύεται. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι κριτές λαμβάνουν αντίγραφο των κωδικών των κρασιών με τις βαθμολογίες που έδωσαν.

Η οργανωτική επιτροπή δρα ανεξάρτητα από την κριτική επιτροπή, με την τελευταία να μην έχει καμιά πληροφόρηση σε οτιδήποτε έχει σχέση με δείγματα ή και τα οινοποιεία που συμμετέχουν στη διαδικασία. Η απόφαση των κριτών είναι τελική. Καμιά μεταβολή δεν μπορεί να γίνει επ’ αυτής για λόγους προστασίας του αδιάβλητου της διαδικασίας αξιολόγησης.

Αποδοχή όρων και κανόνων του 50GGW

Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε τμήμα του Project αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των ανωτέρω Επίσημων Κανόνων, Όρων και Προϋποθέσεων. Φέρουν δε την αποκλειστική ευθύνη να διαβάσουν και να έχουν υπόψιν τους, τους Επίσημους Κανόνες καθ’ όλη τη διάρκεια του project. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες, προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι έγκυρη, ώστε να διατηρούν το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν το έπαθλο της βράβευσης.

Οι συμμετέχοντες στο 50GGW, αποδέχονται με τη συμμετοχή τους, τα οποία αποτελέσματα προκύψουν, να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου του εν λόγω project 50 GGW.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί έναντι των συμμετεχόντων κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωσή της.