Διαδικασία

Πιστεύουμε στα μικρά πάνελ μέχρι 5 ατόμων και σε ανθρώπους, που έχουν εξειδικευτεί στη γευσιγνωσία του οίνου, έχοντας αποδείξει έμπρακτα την ικανότητά τους να κρίνουν την ποιότητα των κρασιών. Στην επιτροπή συμμετέχουν παγκοσμίου κύρους γευσιγνώστες, καθώς και γευσιγνώστες με μεγάλη εμπειρία και ενδιαφέρον για τα Ελληνικά κρασιά. Πληροφορίες σχετικά με τους κριτές και το βιογραφικό τους μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαδικασία Αξιολόγησης

 1. Όλα τα κρασιά σερβίρονται με βάση τις κατηγορίες και τα wine-flights (σειρά δοκιμής των κρασιών) μέσα σε αυτές που έχει συστήσει η οργανωτική επιτροπή. Τα κρασιά κατηγοριοποιούνται σε flights σε διαφορετική αίθουσα από την αίθουσα της γευσιγνωσίας, όπου θα πραγματοποιηθούν πολλαπλοί έλεγχοι από την οργανωτική ομάδα με σκοπό την απόλυτα σωστή αντιστοίχηση των κρασιών ανά flight και ανά κριτή. Οι φιάλες θα ετικετάρονται με τον αριθμό του κρασιού μέσα σε κάθε flight.
 2. Ακολούθως, η αίθουσα γευσιγνωσίας θα χωρίζεται σε δυο μέρη, όπου δεν θα υπάρχει οπτική επαφή τους ενός τμήματος με το άλλο. Τα κρασιά θα σερβίρονται τυφλά στους κριτές με όλη τη φιάλη καλυμμένη, ώστε να υπάρχει πλήρη αντικειμενικότητα κατά τη δοκιμή των κρασιών από την κριτική επιτροπή, στην βαθμολόγησή τους.
 3. Οι κριτές δοκιμάζουν όλα τα κρασιά τυφλά, γνωρίζοντας μόνο την κατηγορία στην οποία ανήκει το κρασί, το αλκοόλ και τη χρονιά του. Δεν θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με την περιοχή προέλευσης του κρασιού. (για παράδειγμα ένα Ασύρτικο κρίνεται μόνο μέσα στην κατηγορία του, χωρίς ο κριτής να γνωρίζει αν προέρχεται από την Κρήτη ή τη Σαντορίνη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας).
 4. Τα γλυκά κρασιά (με υπολειμματικά σάκχαρα >45gr/lt θα διαγωνίζονται μόνο μέσα στην κατηγορία τους, χωρίς να συμμετέχουν στο συνολικό Great 50.
 5. Οι κριτές θα δοκιμάσουν πρώτα το flight των κρασιών, που έχουν μπροστά τους και θα βαθμολογήσουν τις ετικέτες κρατώντας παράλληλα και τις σημειώσεις τους. Αν υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις ψήφους των κριτών για κάποια κρασιά (για κάποιες ετικέτες), τότε θα ακολουθήσει άπαξ συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, για να φτάσουν σε μια όσο είναι δυνατόν κοινή παραδοχή για τη βαθμολογία των κρασιών.
 6. Οι βαθμολογίες των κριτών, αλλά και η τελική βαθμολογία θα δίνεται στην κλίμακα του 100 και θα εκφράζει τον μέσο όρο της κριτικής επιτροπής. Η βαθμολογία για κάθε κρασί θα δίνεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.
 7. Οι βαθμολογίες των κριτών καταγράφονται ηλεκτρονικά στο σύστημα, που έχει ειδικά αναπτυχθεί για το 50GGW και πραγματοποιείται η τελική επιβεβαίωση. Με το συγκεκριμένο software εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Μετά από αυτή τη διαδικασία, η βαθμολογία του κάθε κριτή δε μπορεί να αλλάξει και ο κριτής δεν θα μπορεί να έχει ξανά πρόσβαση στο συγκεκριμένο flight.
 8. Τα βραβευθέντα κρασιά θα ανακοινωθούν σε εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηλέκτρα Palace και στη συνέχεια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω emails, στο site του 50GGW, με δελτίο τύπου και διαμέσω των χορηγών επικοινωνίας. Ανακοινώνονται μόνο τα κρασιά νικητές του 50 Great Greek Wines και των ειδικών κατηγοριών μαζί με τον αριθμό των συνολικών συμμετέχοντων κρασιών και οινοποιείων.

Κατηγορίες κρασιών

Τα κρασιά χωρίζονται σε 16 κατηγορίες, όπως αυτές έχουν επιλεγεί από την οργανωτική επιτροπή του 50GGW. Τα 50 κρασιά με την υψηλότερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία διαγωνίζονται θα μπουν στα 50 GGW φέροντας μπροστά τους αριθμούς από το 50 έως το 1 (υψηλότερη βαθμολογία).

Επιπλέον των 50 κρασιών με την κορυφαία βαθμολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας θα υπάρχει και βραβείο μέσα σε κάθε επιμέρους από τις 16 κατηγορίες. Οι υψηλότερες τρεις βαθμολογίες μέσα σε κάθε μια από τις 16 κατηγορίες θα αποτελέσουν το Great 3 της κάθε χωριστής κατηγορίας.

Οι κατηγορίες συμμετοχής:

 1. Assyrtiko (100% Ασύρτικο ή PDO Santorini)
 2. Indigenous Whites (συμμετέχουν κρασιά από γηγενή ποικιλία άλλη από Ασύρτικο σε ποσοστό 100%)
 3. Blends Whites (χαρμάνι από τουλάχιστον δύο διαφορετικές ποικιλίες)
 4. International Whites (κρασιά από μια ποικιλία διεθνή σε ποσοστό 100%)
 5. Xinomavro (ερυθρά κρασιά από 100% Ξινόμαυρο ή ΠΟΠ Ραψάνη και Γουμένισσα)
 6. Agiorgitiko (ερυθρά κρασιά από 100% Αγιωργίτικο)
 7. Indigenous Reds (κρασιά από γηγενή ποικιλία άλλες από Ξινόμαυρο και Αγιωργίτικο σε ποσοστό 100%)
 8. Blends Reds (χαρμάνι από τουλάχιστον δύο διαφορετικές ποικιλίες)
 9. International Reds (κρασιά από μια διεθνή ποικιλία σε ποσοστό 100%)
 10. Rosés
 11. Retsina
 12. Excellent Value Whites (κρασιά με τιμή λιανικής κάτω από 10 ευρώ)
 13. Excellent Value Reds (κρασιά με τιμή λιανικής κάτω από 10 ευρώ)
 14. Sweet Wines (κρασιά με ελάχιστα υπολειμματικά σάκχαρα 45gr/lt)
 15. Sparkling
 16. Organic/Biodynamic wine (βιολογικά ή και βιοδυναμικά πιστοποιημένα κρασιά με εμφανή ένδειξη στην ετικέτα )

Αν ένα κρασί καλύπτει δύο ή περισσότερες κατηγορίες, ενώ διαγωνίζεται σε όλες, θα δοκιμάζεται μια φορά, σε μία από τις κατηγορίες, κατά την κρίση της οργανωτικής επιτροπής. Τα γλυκά κρασιά κρίνονται μόνο εντός της κατηγορίας τους και δεν αποτελούν μέρος του 50GGW.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται υπόψιν και κατά σειρά τα παρακάτω κριτήρια:
– ο μέσος όρος αφαιρώντας το μεγαλύτερο και μικρότερο βαθμό
– η μέγιστη βαθμολογία του κρασιού
– η μέγιστη ελάχιστη βαθμολογία του κρασιού
– η βαθμολογία του προεδρεύοντος

Ελαττωματικές φιάλες

Αν οι κριτές έρθουν σε επαφή με μια ελαττωματική, κατά τα κριτήριά τους φιάλη, όπως για παράδειγμα φιάλη που θεωρούν ότι έχει πρόβλημα TCA/οξείδωση, τότε έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την οργανωτική επιτροπή να αλλάξει φιάλη, για να ξαναδοκιμάσουν το κρασί. Για οργανωτικούς λόγους και για την ομαλή  ροή της διαδικασίας αξιολόγησης, για ένα κρασί δεν μπορούν να ανοιχτούν παραπάνω από δύο φιάλες.