Διαδικασία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

   1. Αφού τα κρασιά αγοραστούν και συγκεντρωθούν θα γίνει έλεγχος, ώστε αυτά να συμφωνούν με τα κρασιά/ετικέτες που έχουν δηλώσει προς συμμετοχή οι παραγωγοί στην πλατφόρμα. Σε δεύτερο χρόνο η οργανωτική επιτροπή θα σχεδιάσει τα flights (σειρές δοκιμής των κρασιών) με βάση τις κατηγορίες που έχουν οριστεί (Π.χ Ασύρτικο, γηγενείς λευκές ποικιλίες κ.ο.κ. ).

   

   1. Κάθε flight θα φέρει κωδικό όνομα και κάθε κρασί μέσα στο flight θα φέρει επίσης τον δικό του μοναδικό κωδικό. Μέχρι τα κρασιά να μεταφερθούν στην αίθουσα, που θα λάβει χώρα η διαδικασία αξιολόγησης θα φυλαχθούν σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

   

   1. Κατά την παραλαβή τους από το εμπόριο και από τα επιλεγμένα σημεία, που διατηρούν άριστες συνθήκες συντήρησης και αποθήκευσης των κρασιών, τα κρασιά θα ελέγχονται από την επιτροπή του διαγωνισμού, για να συμφωνούν με τις πληροφορίες, που δόθηκαν κατά την αίτηση συμμετοχής των κρασιών στην online πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η πρώτη επαλήθευση των στοιχείων.

   

   1. Όλα τα δείγματα θα φωτογραφίζονται και θα γίνεται επιτόπου μια δεύτερη επαλήθευση από την οργανωτική επιτροπή σε σχέση με τα δηλωθέντα κρασιά από τους παραγωγούς και τα κρασιά που έχουν παραληφθεί.

   

   1. Κάθε κρασί (η κάθε ετικέτα), που μπαίνει στην πλατφόρμα από τον παραγωγό για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα έχει τον δικό του μοναδικό κωδικό, που θα τον ακολουθεί σε όλη τη διαδικασία και θα είναι η «ταυτότητά» του.

   

   1.  Τα κρασιά ομαδοποιούνται από την οργανωτική επιτροπή σε flights (σειρές δοκιμής των κρασιών μέσα στις κατηγορίες) με τους μοναδικούς κωδικούς τους και  πραγματοποιείται για τρίτη φορά επαλήθευση των στοιχείων των κρασιών, ώστε να διασφαλιστεί στο 100% η ακεραιότητα των στοιχείων και ότι κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο κρασί.

   

   1. Το κάθε ένα flight που θα δημιουργηθεί θα έχει κωδική ονομασία και μέσα σε κάθε ξεχωριστό flight θα υπάρχει και η κωδική ονομασία των κρασιών που συμμετέχουν σε αυτά (η «ταυτότητά» τους, όπως αναφέρεται παραπάνω, και την οποία λαμβάνουν με το που δηλώνονται από τους παραγωγούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.) Οι φιάλες ετικετάρονται με τον κωδικό του flight και τον κωδικό του κρασιού και επαληθεύεται η όλη διαδικασία ξανά, για να μην υπάρχουν λάθη.

   

   1. Τα κρασιά μεταφέρονται στον χώρο που θα διεξαχθεί η αξιολόγηση και φυλάσσονται σε χωριστή ψυχόμενη αίθουσα σε κατάλληλες συνθήκες.

   

   1. Η οργανωτική επιτροπή κάνει την τελική επαλήθευση των κρασιών και των flights, τα οποία θα συμμετέχουν στην αίθουσα.

   

  1. Η αίθουσα των γευστικών δοκιμών θα χωρίζεται σε δύο μέρη, όπου δεν θα υπάρχει οπτική επαφή τους ενός τμήματος με το άλλο. Τα κρασιά θα σερβίρονται τυφλά στα ποτήρια των κριτών.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ που δεν εμπλέκονται σε καμία περίπτωση με την διαδικασία της γευστικής δοκιμής

α. Γιάννης Καρακάσης MW

β. Γρηγόρης Μιχαήλος Dip WSET

γ. Δημήτρης Μανωλάκος

δ. Σοφία Δράκου

ε. Κώστας Μιχαλόπουλος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστεύουμε σε μικρά, ομοιογενή και ευέλικτα πάνελ με γευσιγνώστες παγκοσμίου κύρους με γνώση, πάθος και εμπειρία στο ελληνικό κρασί. Πληροφορίες σχετικά με τους κριτές και το βιογραφικό τους μπορείτε να βρείτε εδώ

 1. Όλα τα κρασιά σερβίρονται με βάση τις κατηγορίες και τα wine-flights (σειρά δοκιμής των κρασιών) μέσα σε αυτές που έχει συστήσει η οργανωτική επιτροπή. Τα κρασιά κατηγοριοποιούνται σε flights σε διαφορετική αίθουσα από την αίθουσα της γευσιγνωσίας, όπου θα πραγματοποιηθούν πολλαπλοί έλεγχοι από την οργανωτική ομάδα με σκοπό την απόλυτα σωστή αντιστοίχιση των κρασιών ανά flight και ανά κριτή. Οι φιάλες θα ετικετάρονται με τον αριθμό του κρασιού μέσα σε κάθε flight.
 1. Ακολούθως, η αίθουσα γευσιγνωσίας θα χωρίζεται σε δύο μέρη, όπου δεν θα υπάρχει οπτική επαφή τους ενός τμήματος με το άλλο. Τα κρασιά θα σερβίρονται τυφλά στους κριτές με όλη τη φιάλη καλυμμένη, ώστε να υπάρχει πλήρη αντικειμενικότητα κατά τη δοκιμή των κρασιών από την κριτική επιτροπή, στην βαθμολόγησή τους.
 1. Οι κριτές δοκιμάζουν όλα τα κρασιά τυφλά, γνωρίζοντας μόνο την κατηγορία στην οποία ανήκει το κρασί, το αλκοόλ και τη χρονιά του. Η οργανωτική επιτροπή δύναται κατά την κρίση της σε μεμονωμένες κατηγορίες να αποκρύψει και τη χρονιά παραγωγής για μεγαλύτερη αξιοπιστία όπως για παράδειγμα στην κατηγορία Ασύρτικο. Οι πληροφορίες σχετικά με την περιοχή προέλευσης του κρασιού δεν θα δίνονται (για παράδειγμα ένα Ασύρτικο κρίνεται μόνο μέσα στην κατηγορία του, χωρίς ο κριτής να γνωρίζει αν προέρχεται από την Κρήτη ή τη Σαντορίνη ή άλλη περιοχή της Ελλάδας).
 1. Σε περίπτωση ποικιλίας που παράγεται από ελάχιστους παραγωγούς αυτή θα αναφέρεται ως σπάνια αυτόχθονη ποικιλία στους κριτές.
 1. Τα γλυκά κρασιά (με υπολειμματικά σάκχαρα >45gr/lt θα διαγωνίζονται μόνο μέσα στην κατηγορία τους, χωρίς να συμμετέχουν στο συνολικό Great 50.
 1. Οι κριτές θα δοκιμάσουν πρώτα το flight των κρασιών, που έχουν μπροστά τους και θα βαθμολογήσουν τις ετικέτες κρατώντας παράλληλα και τις σημειώσεις τους. Αν υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις ψήφους των κριτών για κάποια κρασιά (για κάποιες ετικέτες), τότε θα ακολουθήσει άπαξ συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, για να φτάσουν σε μια όσο είναι δυνατόν κοινή παραδοχή για τη βαθμολογία των κρασιών.
 1. Οι βαθμολογίες των κριτών, αλλά και η τελική βαθμολογία θα δίνεται στην κλίμακα του 100 και θα εκφράζει τον μέσο όρο της κριτικής επιτροπής. Η βαθμολογία για κάθε κρασί θα δίνεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.
 1. Οι βαθμολογίες των κριτών καταγράφονται ηλεκτρονικά στο σύστημα, που έχει ειδικά αναπτυχθεί για το 50 GGW και πραγματοποιείται η τελική επιβεβαίωση. Με το συγκεκριμένο software εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Μετά από αυτή τη διαδικασία, η βαθμολογία του κάθε κριτή δε μπορεί να αλλάξει και ο κριτής δεν θα μπορεί να έχει ξανά πρόσβαση στο συγκεκριμένο flight.
 1. Το διαγωνιστικό κομμάτι χωρίζεται σε δύο φάσεις. Τα 50 πρώτα σε βαθμολογία κρασιά περνάνε στη δεύτερη φάση όπου επαναξιολογούνται από την αρχή για να καθορισθεί η τελική τους σειρά μέσα στην πενηντάδα των 50 Great Greek Wines.
 1. Τα βραβευθέντα κρασιά θα ανακοινωθούν σε εκδήλωση και στη συνέχεια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω emails, στο site του 50 GGW, με δελτίο τύπου και διαμέσων των χορηγών επικοινωνίας. Ανακοινώνονται μόνο τα κρασιά νικητές του 50 Great Greek Wines και των ειδικών κατηγοριών μαζί με τον αριθμό των συνολικών συμμετεχόντων κρασιών και οινοποιείων.

Κατηγορίες κρασιών

Τα κρασιά χωρίζονται σε 18 κατηγορίες, όπως αυτές έχουν επιλεγεί από την οργανωτική επιτροπή του 50 GGW. Τα 50 κρασιά με την υψηλότερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία διαγωνίζονται θα μπουν στα 50 GGW φέροντας μπροστά τους αριθμούς από το 50 έως το 1 (υψηλότερη βαθμολογία).

Επιπλέον των 50 κρασιών με την κορυφαία βαθμολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας θα υπάρχει και βραβείο μέσα σε κάθε επιμέρους από τις 18 κατηγορίες. Η υψηλότερη  βαθμολογία σε κάθε μια από τις 18 κατηγορίες θα αποτελέσει το Great wine της κάθε χωριστής κατηγορίας. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να παραλείψουν κατηγορίες οι οποίες δε συμπληρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό δειγμάτων. Διατηρούν ακόμη το δικαίωμα να δημιουργήσουν νέες κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες του διαγωνισμού.

Οι κατηγορίες συμμετοχής:

Assyrtiko (100% Ασύρτικο ή PDO Santorini)

Indigenous Whites (συμμετέχουν κρασιά από γηγενή ποικιλία άλλη από Ασύρτικο σε ποσοστό 100%)

White Blends (χαρμάνι από τουλάχιστον δύο διαφορετικές ποικιλίες)

International Whites (κρασιά από μια ποικιλία διεθνή σε ποσοστό 100%)

Xinomavro (ερυθρά κρασιά από 100% Ξινόμαυρο ή ΠΟΠ Ραψάνη και ΠΟΠ Γουμένισσα)

Agiorgitiko (ερυθρά κρασιά από 100% Αγιωργίτικο)

Indigenous Reds (κρασιά από γηγενή ποικιλία άλλες από Ξινόμαυρο και Αγιωργίτικο σε ποσοστό 100%)

Red Blends (χαρμάνι από τουλάχιστον δύο διαφορετικές ποικιλίες)

International Reds (κρασιά από μια διεθνή ποικιλία σε ποσοστό 100%)

Rosés

Retsina

Excellent Value Whites (κρασιά με τιμή λιανικής κάτω από 10 ευρώ)

Excellent Value Reds (κρασιά με τιμή λιανικής κάτω από 10 ευρώ)

Sweet Wines (κρασιά με ελάχιστα υπολειμματικά σάκχαρα 45gr/lt)

Sparkling

Organic/Biodynamic wine (βιολογικά ή και βιοδυναμικά πιστοποιημένα κρασιά με εμφανή ένδειξη στην ετικέτα )

Orange Wines

Κρασιά Ήπιας Φυσικής Οινοποίησης (κρασιά από πιστοποιημένα βιολογικά σταφύλια, αυτόχθονες ζύμες, χωρίς πρόσθετα, total SO2 μέγιστο 40 mg/lt). Για τα κρασιά αυτά θα ζητηθεί η τεχνική ανάλυση από οινολογικό εργαστήριο, η βιολογική πιστοποίηση των σταφυλιών και υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για μη χρήση προσθέτων. 

Αν ένα κρασί καλύπτει δύο ή περισσότερες κατηγορίες, ενώ διαγωνίζεται σε όλες, θα δοκιμάζεται μια φορά, σε μία από τις κατηγορίες, κατά την κρίση της οργανωτικής επιτροπής. Τα γλυκά κρασιά κρίνονται μόνο εντός της κατηγορίας τους και δεν αποτελούν μέρος του 50GGW.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται υπόψιν και κατά σειρά τα παρακάτω κριτήρια:

– ο μέσος όρος αφαιρώντας το μεγαλύτερο και μικρότερο βαθμό

– η μέγιστη βαθμολογία του κρασιού

– η μέγιστη ελάχιστη βαθμολογία του κρασιού

– η βαθμολογία του προεδρεύοντος

Ελαττωματικές φιάλες

Αν οι κριτές έρθουν σε επαφή με μια ελαττωματική, κατά τα κριτήριά τους φιάλη, όπως για παράδειγμα φιάλη που θεωρούν ότι έχει πρόβλημα TCA/οξείδωση, τότε έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την οργανωτική επιτροπή να αλλάξει φιάλη, για να ξαναδοκιμάσουν το κρασί.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Πιστεύουμε λοιπόν ότι όλα τα κρασιά πρέπει να ξεκινάνε από το ίδιο σημείο αφετηρίας, πρέπει να αξιολογούνται μόνο από μεγάλα ονόματα κριτών και η διαδικασία αξιολόγησης είναι τόσο αδιάβλητη που δεν χωράει καν η οποιαδήποτε σκέψη αμφισβήτησης. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Τα κρασιά παρουσιάζονται στους κριτές με τέτοια κωδικοποίηση στο ποτήρι δοκιμής, ώστε να  αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση για κάθε κρασί, που έχουν μπροστά στον υπολογιστή τους. Όλα τα κρασιά δοκιμάζονται τυφλά από τους κριτές.

Το μόνο στοιχείο που γνωρίζουν οι κριτές κατά τη δοκιμή των κρασιών είναι η κατηγορία στην οποία εκείνα ανήκουν, το αλκοόλ και η χρονιά. Καμιά άλλη πληροφορία δεν δίνεται στους κριτές, ώστε να μην υπάρχει καμιά πιθανή συσχέτιση του κριτή με κάποιο συγκεκριμένο κρασί ή οινοποιείο.

Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας του 50 GGW κανένα μέλος από την οργανωτική επιτροπή ή τους κριτές δεν διατηρεί εμπορική σχέση με οποιοδήποτε οινοποιείο. Σε οποιαδήποτε μεμονωμένη εξαίρεση κριτή, αυτός ή αυτή δεν θα αξιολογούν κρασιά από οινοποιείο που εμπορεύεται. 

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αποτελεσμάτων έχει αναπτυχθεί ειδικό software (λογισμικό)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι κριτές λαμβάνουν αντίγραφο των κωδικών των κρασιών με τις βαθμολογίες που έδωσαν προς υπογραφή.

Η οργανωτική επιτροπή δρα ανεξάρτητα από την κριτική επιτροπή, με την τελευταία να μην έχει καμιά πληροφόρηση σε οτιδήποτε έχει σχέση με δείγματα ή και τα οινοποιεία που συμμετέχουν στη διαδικασία. Η απόφαση των κριτών είναι τελική. Καμιά μεταβολή δεν μπορεί να γίνει επ’ αυτής για λόγους προστασίας του αδιάβλητου της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η κατάταξη των αποτελεσμάτων τόσο στην πρώτη φάση όσο και στην τελική  γίνεται παρουσία συμβολαιογράφου.

Αποδοχή όρων και κανόνων του 50 GGW

Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε τμήμα του Project αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των ανωτέρω Επίσημων Κανόνων, Όρων και Προϋποθέσεων. Φέρουν δε την αποκλειστική ευθύνη να διαβάσουν και να έχουν υπόψιν τους, τους Επίσημους Κανόνες καθ’ όλη τη διάρκεια του project. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες, προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι έγκυρη, ώστε να διατηρούν το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν το έπαθλο της βράβευσης.

Οι συμμετέχοντες στο 50GGW, αποδέχονται με τη συμμετοχή τους, τα οποία αποτελέσματα προκύψουν, να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου του εν λόγω project 50 GGW.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί έναντι των συμμετεχόντων κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωσή της.