Πληροφορίες Συμμετοχής

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι εγγραφές των κρασιών για το διαγωνισμό ολοκληρώθηκαν στις 20 Μαρτίου 2020.

Πληροφορίες συμμετοχής και γενικές πληροφορίες

Oι παρακάτω κανόνες καθορίζουν τη συμμετοχή των κρασιών. 

ΠΟΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ

 1. Οι συμμετοχές των κρασιών δηλώνονται στην online πλατφόρμα στο link και η αγορά των δειγμάτων γίνεται από το εμπόριο. Προσομοιώνουμε αυτό ακριβώς που παίρνει ο καταναλωτής επιλέγοντας από κεντρικά σημεία πώλησης λιανικής που πληρούν αυστηρά κριτήρια σωστής συντήρησης των κρασιών, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και αποθήκευσης των κρασιών.  Αυτό είναι κάτι ριζοσπαστικό και σχεδόν αδιανόητο να γίνει όμως για εμάς είναι μονόδρομος για να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της τυφλής δοκιμής. Τα σημεία αγοράς των κρασιών δεν ανακοινώνονται ώστε να μην υπάρχει περίπτωση διαβλητότητας. 
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο 50 GGW έχουν μόνο εμφιαλωμένα κρασιά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε αριθμό παραγωγής άνω των 500 φιαλών. Δεν θα γίνονται δεκτές επίσης συμμετοχές cellar door ή παλαιές χρονιές που δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο. Για τα natural wines θα ζητηθεί η τεχνική ανάλυση από οινολογικό εργαστήριο, η βιολογική πιστοποίηση των σταφυλιών και υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για μη χρήση προσθέτων.
 3. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή κρασιού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αν δεν πληρεί τις συνθήκες εισόδου όπως διατυπώνονται ανωτέρω και να ζητήσει από τους συμμετέχοντες το οποιοδήποτε έγγραφο θεωρεί απαραίτητο για να τεκμηριώσει την συμμετοχή των κρασιών.
 4. Ανακοινώνονται μόνο οι νικητές και οι συνολικοί αριθμοί των συμμετοχών των οινοποιείων και των κρασιών. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

 1. Για όλα τα κρασιά που θα βραβευτούν, τα οινοποιεία χρειάζεται να έχουν αποθηκεύσει τουλάχιστον 30 φιάλες από κάθε κρασί-νικητή για προωθητικές δράσεις, που θα ακολουθήσουν μετά το διαγωνισμό και εκδηλώσεις.
 2. Το 50 GGW δικαιούται να φωτογραφήσει, να παράγει ή να αναπαράγει εικόνες των κρασιών, που θα λάβουν συμμετοχή στο project στο site του ή σε καταλόγους, posters, που θα δημιουργηθούν ή για χρήση σε έντυπες εκδόσεις, που σχετίζονται με το ίδιο το project.
 3. Από τη στιγμή που, όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω, όλες τις ετικέτες, που θα συμμετέχουν στο 50GGW, θα τις προμηθευόμαστε από το εμπόριο, θεωρούμε αυτονόητο ότι βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους εμφιάλωσης και κυκλοφορίας οίνων, όπως αυτοί περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) α) με αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , β) στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (ΕΚ L193) και γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 του Συμβουλίου (EE L 84).

ΟΦΕΛΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 

            1.Για όσα κρασιά συμπεριληφθούν μέσα στα 50 GGW θα έχουν τα ακόλουθα οφέλη

 • Θα συμπεριληφθούν με δισέλιδη αναφορά στο 50 GGW digital book που είναι free to download από το site μας με περίπου 5000 clicks ετησίως. 
 • Θα έχουν προβολή όλο το χρόνο μέσα από τα social media μας στο Facebook, Instagram και Youtube. Eνδεικτικά η απήχηση του κάθε post είναι 5000 views.
 • Θα συμπεριληφθούν σε λίστες συνεργασίες του 50 GGW με εστιατόρια εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Θα τους διατεθούν δωρεάν 2.500 50 GGW winner stickers για να τα χρησιμοποιήσουν στις φιάλες (σε συγκεκριμένο σημείο).
 • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ θα μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις προβολής στο εξωτερικό. Το κόστος συμμετοχής θα καθορίζεται ανά δράση. 

               2.Επιπρόσθετα για όσα οινοποιεία βραβευθούν για τρεις συνεχόμενες χρονιές ανεξαρτήτου ετικέτας (μπορεί να είναι ίδια ή και διαφορετική) κάτι που δείχνει σταθερότητα και διαρκές κυνήγι του greatness δημιουργούμε την βαθμίδα 50 GGW | Next level με τα παρακάτω προνόμια:

 • Απονομή ειδικού βραβείου/τροπαίου. 
 • Επιπρόσθετο δισέλιδο με ξεχωριστή συνέντευξη του παραγωγού στο digital βιβλίο. 
 • Προτεραιότητα συμμετοχής σε masterclasses. 
 • Ξεχωριστή προβολή στο σάιτ του greatgreekwines.com 

               3.Για το 2022 το 50 GGW επιβραβεύει τους νικητές  με δύο ξεχωριστές συνεργασίες βραβευμένων εστιατορίων Michelin και Michelin Platter.

ΓΙΑ ΟΣΑ ΚΡΑΣΙΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ 50 GGW

 1. Tα κρασιά δεν ανακοινώνονται αλλά παραμένουν εμπιστευτικά. Το 50 GGW ανακοινώνει μόνο τους νικητές. Κατανοούμε ότι αρκετός κόσμος από περιέργεια θα ζητήσει να μάθει οινοποιεία και συμμετοχές όμως η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εκτός της φιλοσοφίας του 50 GGW.
 2. Θα λάβουν feedback ειδικά tailor made μέσα από τις σημειώσεις των κριτών και όχι απλά περιγραφή των κρασιών.