Πληροφορίες Συμμετοχής

Πληροφορίες Συμμετοχής

Οι συμμετοχές έκλεισαν.

Εγγραφή

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

  Πληροφορίες συμμετοχής
  και γενικές πληροφορίες

  Oι παρακάτω κανόνες καθορίζουν τη συμμετοχή των κρασιών.

  ΠΟΙΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ

  1. Οι συμμετοχές των κρασιών δηλώνονται στην online πλατφόρμα στο link και η αγορά των δειγμάτων γίνεται από το εμπόριο. Προσομοιώνουμε αυτό ακριβώς που παίρνει ο καταναλωτής επιλέγοντας από κεντρικά σημεία πώλησης λιανικής που πληρούν αυστηρά κριτήρια σωστής συντήρησης των κρασιών, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και αποθήκευσης των κρασιών. Αυτό είναι κάτι ριζοσπαστικό και σχεδόν αδιανόητο να γίνει (σε επίπεδο διαχείρισης) όμως για εμάς είναι μονόδρομος για να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της διαδικασίας τυφλής δοκιμής. Τα σημεία αγοράς των κρασιών δεν ανακοινώνονται ώστε να μην υπάρχει περίπτωση διαβλητότητας. Σε ειδικές -και εξαιρετικές σπάνιες- περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα στους οργανωτές να μεριμνήσουν ώστε να εξασφαλίσουν την συμμετοχή ενός κρασιού στη διαγωνιστική διαδικασία, π.χ. στην περίπτωση μιας λανθασμένης χρονιάς αποστολής ή αντίστοιχες περιπτώσεις.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο 50 GGW έχουν μόνο εμφιαλωμένα κρασιά που παράγονται/οινοποιούνται σε Ελλάδα ή Κύπρο και τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε αριθμό παραγωγής άνω των 500 φιαλών. Δεν θα γίνονται δεκτές παλαιές χρονιές που δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο. Για τα κρασιά ελαχίστων παρεμβάσεων θα ζητηθεί η τεχνική ανάλυση από οινολογικό εργαστήριο, η βιολογική πιστοποίηση των σταφυλιών και υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για μη χρήση προσθέτων.
  3. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή κρασιού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αν δεν πληροί τις συνθήκες εισόδου όπως διατυπώνονται ανωτέρω και να ζητήσει από τους συμμετέχοντες το οποιοδήποτε έγγραφο θεωρεί απαραίτητο για να τεκμηριώσει την συμμετοχή των κρασιών.
  4. Ανακοινώνονται μόνο οι νικητές και οι συνολικοί αριθμοί των συμμετοχών των οινοποιείων και των κρασιών.
  5. Στα πλαίσια της διασφάλισης της διαφάνειας της διαδικασίας και του γεγονότος ότι τα κρασιά αγοράζονται από το εμπόριο, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αλλαγή χρονιάς ή ετικέτας κρασιού μόνο μέχρι και 15 μέρες μετά την υποβολή της αίτησής του στην πλατφόρμα συμμετοχών.

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

  1. Για όλα τα κρασιά που θα βραβευτούν, τα οινοποιεία χρειάζεται να έχουν αποθηκεύσει τουλάχιστον 30 φιάλες από κάθε κρασί-νικητή για προωθητικές δράσεις που θα ακολουθήσουν μετά το διαγωνισμό.
  2. Το 50 GGW δικαιούται να φωτογραφήσει, να παράγει ή να αναπαράγει εικόνες των κρασιών, που θα λάβουν συμμετοχή στο project στο site του ή σε καταλόγους, posters, που θα δημιουργηθούν ή για χρήση σε έντυπες εκδόσεις, που σχετίζονται με το ίδιο το project.
  3. Από τη στιγμή που, όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω, όλες τις ετικέτες, που θα συμμετέχουν στο 50GGW, θα τις προμηθευόμαστε από το εμπόριο, θεωρούμε αυτονόητο ότι βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους εμφιάλωσης και κυκλοφορίας οίνων, όπως αυτοί περιγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) α) με αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , β) στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα» (ΕΚ L193) και γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 του Συμβουλίου (EE L 84).

  ΟΦΕΛΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

  1. Για όσα κρασιά συμπεριληφθούν μέσα στα 50 GGW θα έχουν τα ακόλουθα οφέλη
   • Θα συμπεριληφθούν με δισέλιδη αναφορά στο 50 GGW digital book που είναι free to download από το site μας με περίπου 5000 clicks ετησίως.
   • Θα έχουν προβολή όλο το χρόνο μέσα από τα social media μας στο Facebook, Instagram και Youtube.
   • Θα συμπεριληφθούν σε λίστες συνεργασίες του 50 GGW με εστιατόρια εντός και εκτός Ελλάδας.
   • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ θα μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις προβολής στο εξωτερικό. Το κόστος συμμετοχής θα καθορίζεται ανά δράση.
  2. Όσα κρασιά βραβευθούν για τρεις συνεχόμενες χρονιές κάτι που δείχνει σταθερότητα και διαρκές κυνήγι του greatness δημιουργούμε την βαθμίδα 50 GGW | Next level με τα παρακάτω προνόμια:
   • Απονομή ειδικού βραβείου/τροπαίου.
   • Επιπρόσθετο δισέλιδο με ξεχωριστή συνέντευξη του παραγωγού στο digital βιβλίο.
   • Προτεραιότητα συμμετοχής σε masterclasses.
   • Ξεχωριστή προβολή στο site του greatgreekwines.com
  3. Δημιουργούμε το Greek Wine Lab, ένα μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων δημιουργικών προτάσεων και λύσεων για την κάλυψη των αναγκών εξωστρέφειας όλων των συμμετεχόντων στο 50 GGW (ανεξαρτήτως αν είναι στο The List, τόσο για τις αγορές Ελλάδας και Κύπρου όσο και για τις αγορές του εξωτερικού.

  ΓΙΑ ΟΣΑ ΚΡΑΣΙΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ 50 GGW

  1. Tα κρασιά που συμμετέχουν δεν ανακοινώνονται αλλά παραμένουν εμπιστευτικά. Κατανοούμε ότι αρκετός κόσμος από περιέργεια θα ζητήσει να μάθει οινοποιεία και συμμετοχές όμως η συγκεκριμένη πληροφορία είναι εκτός της φιλοσοφίας του 50 GGW.
  2. Θα λάβουν επεξεργασμένα feedback, tailor made ανά ετικέτα, που θα προκύψουν μέσα από τις σημειώσεις των κριτών και όχι απλά tasting notes.