Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το Greatgreekwines.com αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το Greatgreekwines.com θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Greatgreekwines.com είναι αυτά που οι χρήστες / πελάτες μας παρέχουν κατά τη διάρκεια των παραγγελιών τους στην παρούσα ιστοσελίδα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών / πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και την ενημέρωσή τους για προσφορές και νέες υπηρεσίες, αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή και συναίνεση με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Greatgreekwines.com δίδονται εκούσια από τους χρήστες / πελάτες της αναφερόμενης ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και την εξυπηρέτηση των χρηστών / πελατών και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το Greatgreekwines.com υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, Ν. 2774/1999 και κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Ο επισκέπτης / χρήστης του Greatgreekwines.com διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων. Το Greatgreekwines.com δεν εμπορεύεται προϊόντα σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους ή άλλου ενήλικου προσώπου. Επίσης, το Greatgreekwines.com δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το Greatgreekwines.com.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Greatgreekwines.com έχει υιοθετήσει τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. To Greatgreekwines.com συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που αφορούν : α) στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, β) επί μέρους στοιχεία προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του, γ) στοιχεία για την συμμετοχή του σε διαγωνισμούς και δ) στοιχεία κατά τη σύνδεση μέσω άλλης πλατφόρμας (facebook, εφαρμογές iOS και Android). Το Greatgreekwines.com κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνουν οι χρήστες / πελάτες, προκειμένου να λάβουν ενημέρωση α) για την εξέλιξη και παράδοση της παραγγελίας τους, β) για νέα προϊόντα που προσφέρονται από το Greatgreekwines.com, γ) ειδικές προσφορές του Greatgreekwines.com. Ο χρήστης / πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει επικοινωνία από το Greatgreekwines.com, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@Greatgreekwines.com.

Πολιτική “Cookies

Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε “cookies”, μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά αρχεία ή έγγραφα του χρήστη και χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στα τερματικά των χρηστών και στα φυλασσόμενα σε αυτά αρχεία και έγγραφα. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα “cookies” χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου, ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες των χρηστών/πελατών. To Greatgreekwines.com χρησιμοποιεί τα “cookies” για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τα “cookies” χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις του Greatgreekwines.com σε ιστότοπους στο διαδίκτυο και να κάνουν χρήση “cookies” για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο www.Greatgreekwines.com. To Greatgreekwines.com δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα “cookies” από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των “cookies” από την Google, εδώ (http://www.google.com/ads/preferences/).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

To Greatgreekwines.com δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων (http://www.google.com/settings/ads), οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ ) βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

To Greatgreekwines.com συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του GoogleAdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο. Επίσης, τo Greatgreekwines.com και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί “cookie” αρχικού κατασκευαστή (όπως το “cookie” του Google Analytics) και “cookie” τρίτου μέρους (όπως το “cookie” DoubleClick), αφενός για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, αφετέρου για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του Greatgreekwines.com, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπο του Greatgreekwines.com. Τέλος, τo Greatgreekwines.com δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Αλλαγή Πολιτικής

Το Greatgreekwines.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προκειμένου να εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες / πελάτες.